Integritetspolicy

Uppdaterad: 22 mars 2021

Registerinnehavaren är skyldig av dataskyddsförordningen att informera de registrerade på ett tydligt sätt. Detta dokument uppfyller den skyldigheten.

1. Registerinnehavare

Kameratori Oy

Kontaktinformation

Erkkilänkatu 11 B, PMK-talo, 7. KRS, 33100 Tammerfors, Finland

Kontaktinformation i frågor som rör registret

Kameratori Oy

Erkkilänkatu 11 B, PMK-talo, 7. KRS, 33100 Tammerfors, Finland

0404184784 info@kameratori.fi


2. Registranter

Registret innehåller kunder på e-handelswebbplatser som drivs av Kameratori Oy. Dessa inkluderar kamerastore.com och kameratori.fi. Kunder är de individer som har deltagit i affärer med de ovannämnda e-handelswebbplatserna genom att köpa produkter, skapa ett konto eller begärt ett erbjudande.


3. Användning av personlig information

Personlig information används på grundval av en affärsförhållande (kunden har gjort affärer på en e-handelswebbplats) och samtycker (kunden har skapat ett konto, prenumererat på ett nyhetsbrev eller har begärt ett erbjudande).

Avsikt att använda personlig information och registret

Personlig information används enbart för följande förutbestämda syften:

 • Upprätthålla affärsrelationer med kunden.
 • Informera kunden om Kameratori Oy:s tjänster.


4. Personlig information registrerad i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktinformation

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Företagsnamn
 • Företagets momsnummer

Kundinformation

 • Information relaterad till köp av produkter och tjänster


5. Registrantens rättigheter

Registranten har följande rättigheter. Begäran om att använda dessa rättigheter ska göras till adressen i kapitel 1.

Inspektera rätt

Registranten kan begära att se deras kontaktinformation i registret.

Rätt att begära data för korrektion

Registranten kan begära en översyn av felaktiga eller otillräckliga uppgifter.

Invändningsrätt

Registranten kan invända användningen av personlig information om de anser att informationen har använts mot lagen.

Rätt att förbjuda direktmarknadsföring

Registranten kan förbjuda att deras uppgifter används för direkt marknadsföring.

Rätt att tas bort

Registranten kan begära borttagning av sina uppgifter om användningen av deras data är onödigt. Vi kommer att ta itu med begäran om borttagning, antingen kommer vi att ta bort uppgifterna eller presentera en motiverad orsak till varför uppgifterna inte kan tas bort. Det är värt att notera att registerinnehavaren kan vara bunden av lag att inte ta bort de begärda uppgifterna. Registerinnehavaren är skyldig att behålla redovisningsmaterial under en period av tio år enligt redovisningslagen (kapitel 2, avsnitt 10). Redovisningsrelaterat material kan inte tas bort från registret före utgången av denna period.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om användningen av registrantens personliga information endast bygger på samtycke istället för ex. en affärsrelation eller medlemskap kan registranten dra tillbaka samtycke.

Rätt att överklaga till en integritetsrepresentant om ett beslut

Registranten kan kräva att vi begränsar användningen av omtvistad information tills en lösning har uppnåtts.

Överklaga

Registranten kan vädja till en integritetsrepresentant om de känner att vi bryter mot lagen när vi använder personlig information. Sekretessrepresentant Kontaktinformation: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Normala datakällor

Kundinformation erhålls normalt från kunden själv genom formulär på våra e-handelswebbplatser såväl som kundens givna samtycke när ett affärsförhållande inleds i en butik.

7. Normal överlämnande av data

Kundinformation ges främst till marknadsföringsändamål utanför Kameratori Oy. Vi har försäkrat att alla våra tjänsteleverantörer följer integritetsregleringen. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

 • Mailchimp
 • Klaviyo
 • Kanck
 • Facebook
 • Google
 • Shopify

8. Användningstid

Personlig information används främst så länge kundrelationer består.


9. Hanterare av personlig information

Registerinnehavaren och dess anställda hanterar personlig information. Vi kan lägga ut delar av informationshantering till tredje parter, men därmed garanterar våra kontrakt att personlig information alltid hanteras inom gränserna för för närvarande tillämplig integritetsreglering.


10. Överföringsinformation utanför EU

Med undantag för våra kunder som har prenumererat på vårt nyhetsbrev överförs ingen personlig information från EU eller ETA. När data överförs från EU och ETA garanterar vi en tillräcklig integritetsnivå via kontrakt beträffande sekretess och hantering av data i enlighet med lagen.


11. Automatisk beslutsfattande och profilering

Vi använder inte data för automatisk beslutsfattande och profilering.