Kokoelma: Valotusmittarit

Valotusmittarit ovat välineitä, joiden avulla mitataan valon voimakkuutta. Niiden avulla jonkin tilanteen valotuksen mittaaminen voi olla tarkempaa kuin kameran sisäisellä mittarilla mitattuna.

Jotkut valotusmittarit mittaavat koko näkymän, jonka ne näkevät ja mittaavat sen perusteella keskiarvoja. Toiset mittarit mittaavat puolestaan paljon tarkemmin, esimerkiksi tietyn pisteen perusteella, jolloin halutun valotuksen arviointi jää enemmän valokuvaajan vastuulle.
Valotusmittarit

75 tuotetta